Regulamin

Regulamin

Zajęcia będą się odbywać w dni powszednie od godziny 9.00 do godziny 16.00. Kurs obejmuje 90 godzin dydaktycznych oraz podsumowanie kursu w formie wystawy powstałych prac i uroczystości wręczenia certyfikatów uczestnictwa.
Dodatkowo uczestnicy kursów będą mogli korzystać ze specjalnych wizyt i pokazów w takich instytucjach kulturalnych Łodzi jak: Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Sztuki, Miejska Galeria Sztuki, Muzeum Książki Artystycznej czy Muzeum Kinematografii. Na koniec każdej sesji kursanci otrzymają certyfikaty ukończenia danego kursu.
Minimalna ilość uczestników każdego kursu to 7 osób, w przypadku nie osiągnięcia tej liczby pojedynczy kurs może zostać odwołany. Maksymalna ilość uczestników na każdym kursie to 15 osób.
W przypadku, gdy ilość zapisanych uczestników przekroczy wyznaczone maksimum, zadaniem Komitetu Naukowego Kursów PATA będzie selekcja uczestników na podstawie ich CV oraz przesłanej/przedstawionej dokumentacji dorobku artystycznego.
Uczestnicy proszeni są o wskazanie kursu drugiego wyboru, do wykorzystania wyłącznie w przypadku, gdy wskazany kurs pierwszego wyboru zostałby odwołany ze względu na zbyt małą ilość uczestników lub gdyby został przekroczony limit przyjęć.

Udział w kursie gwarantuje ponadto:
bezpłatny transport autobusowy z lotniska Fryderyka Chopina w Warszawie do Domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, zarezerwowany tylko dla osób, które planują przyjazd na dzień przed rozpoczęciem kursu
możliwość skorzystania z zakwaterowania w Domu Studenta ASP na preferencyjnych warunkach
organizację wystawy uczestników kursów - FINAL SHOW na terenie Akademii oraz jej promocję w mediach a także druk pamiątkowych plakatów dla uczestników
możliwość realizacji cyfrowych wydruków w Printroomie Akademii po przystępnych cenach
płócienną torbę PATA

Uczestnicy kursów PATA będą mieli dostęp do:
nowoczesnej Biblioteki Akademii
pracowni komputerowej z oprogramowaniem graficznym i dostępem do Internetu
bezprzewodowego Internetu Wi-Fi w całej Akademii
specjalnie otwartego w okresie letnim dla uczestników kursów PATA bufetu szkolnego z posiłkami w przystępnych cenach

PUNKTY ECTS

Międzynarodowe Letnie Kursy PATA wpisują się w pozaformalny system kształcenia. Uczestnicy kursów otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskaną wiedzę, umiejętności i kompetencje wraz z przyznaną liczbą punktów ECTS, odzwierciedlającą rzeczywisty czas ich pracy w ramach kursów. Wymiar czasowy poszczególnych kursów wynosi 90 godzin (3 punkty ECTS).

OPŁATY
Całkowita opłata za kurs (A+B): 2100,00 PLN (zawiera zaliczkę i opłatę za kurs)

A/ ZALICZKA
Każda sesja - 430,00 PLN
Zaliczka może zostać zwrócona tylko w przypadku, gdy Komitet Naukowy dokonując selekcji nie zakwalifikuje kandydatury lub w przypadku odwołania danego kursu.
Zaliczka (w złotówkach lub w euro) powinna być wpłacona przelewem na konto Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi do dnia 30 czerwca 2020 r.
nazwa banku: Bank BGK
konto nr: 96 1130 1163 0014 7148 7820 0041 /w PLN/
nazwa odbiorcy: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
adres odbiorcy: ul. Wojska Polskiego 121, 91 - 726 Łódź
kod BIC/SWIFT: GOSKPLPW
tytułem: „kurs nr…, imię i nazwisko”

B/ OPŁATA ZA KURS
Każdy kurs: 1670,00 PLN
Opłata zawiera koszt obsługi technicznej pracowni oraz koszt użytych materiałów (papier, farby, przędze, bawełna, poliester, rozpuszczalniki etc.) z wyjątkiem kosztu matryc graficznych oraz niekonwencjonalnych materiałów.
Opłata za kurs powinna zostać wpłacona przelewem na konto Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem danego kursu.
Może być też wpłacona wcześniej przelewem razem z zaliczką.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2020 r., (obowiązuje data stempla pocztowego) i może zostać przedłużony przez organizatorów do wyczerpania miejsc na wszystkich kursach.
Kartę uczestnictwa w kursie należy wysłać mailem na adres: pata@patanetwork.org.
Od stycznia 2019 r. możliwe będzie zgłoszenie swojego udziału w kursach bezpośrednio poprzez stronę www.patanetwork.org.

ZAKWATEROWANIE
Kartę zakwaterowania należy wypełnić i wysłać razem z kartą uczestnictwa. Z okazji Letnich Międzynarodowych Kursów PATA możliwe będzie skorzystanie z zakwaterowania w Domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (Dom Studenta, Łódź, ul. Młynarska 42a). Do dyspozycji kursantów będą studia z pokojami jednoosobowymi i dwuosobowymi ze wspólną dla dwóch pokoi łazienką i kuchnią.
Dodatkowo uczestnicy kursów będą mogli korzystać ze wspólnej jadalni z kuchnią, pralni oraz ze wspólnej pracowni, która umożliwi kontynuację pracy twórczej w dowolnym czasie.
Koszt pobytu za noc:
Pokój jednoosobowy: podamy w styczniu
Pokój dwuosobowy: podamy w styczniu

Całkowitą kwotę za zakwaterowanie należy wpłacić przelewem razem z opłatą za kurs na wskazane wcześniej konto bankowe uczelni, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem danego kursu. W tytule przelewu prosimy dopisać: „Zakwaterowanie”.

KONTAKT:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
tel: 0048 42 25 47 408
e-mail: pata@patanetwork.org
www.patanetwork.org
Facebook: Summer-Courses-PATA

Międzynarodowe Centrum Sztuki KAUS Urbino
via Saffi 41, 61029 Urbino (PU), Włochy
Tel. 0039 3381627150
e-mail: info@kaus.it
www.kaus.it
Facebook: Kaus Urbino incisione

Szybka informacja

Terminy

 • Pierwsza sesja 15-29.07.2020
 • Druga sesja 3-15.08.2020
 • Termin zgłoszeń do: 30.06.2020
 • Termin wpłat zaliczki do: 30.06.2020
 • Termin wpłat pełnej opłaty za kurs: tydzień przed rozpoczęciem sesji
  (8.07.2018 lub 28.07.2020)

 • Opłaty

 • Zaliczka: 430,00 PLN
 • Opłata za kurs: 1670,00 PLN
 • Pełna opłata: 2100,00 PLN
 • Pokój jednoosobowy: podamy w styczniu
 • Pokój dwuosobowy: podamy w styczniu

 • Pliki do pobrania

  PDF/DOC » ZIP

  Wszystkie potrzebne dokumenty

  Prawa autorskie
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024

  cyt. – „Zgodnie z polską ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawo autorskie działa automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Utwór nie musi przy tym być skończony.”

  Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 wraz z późniejszymi zmianami).
  Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Publikowane na stronie internetowej patanetwork.org zdjęcia prac, utworów oraz innych, w tym fotografii przedstawiających osoby, podlegają prawom autorskim ich twórców i są prezentowane za ich zgodą.

  Wydawca serwisu patanetwork.org nie bierze odpowiedzialności za decyzje podjęte pod wpływem informacji zawartych na stronie internetowej patanetwork.org. Nazwy, marki handlowe oraz loga pojawiające się na stronach patanetwork.org są wykorzystywane w celach informacyjnych za zezwoleniem ich właścicieli.

  - źródło » https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie
  - wyjątek stanowią plakaty informacyjne o kursach PATA 2020, które mogą być rozpowszechniane na dowolych zasadach.

  Polityka prywatności


  PATA przywiązuje szczególną wagę do prywatności użytkowników, dlatego zależy nam, byś dokładnie wiedział, jakie dane i w jakim celu pozyskujemy. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi użytkowników oraz wykorzystywanie plików cookies i innych technologii w witrynie patanetwork.org, zwanej dalej stroną.


  § 1 Podstawowe pojęcia  1. administrator danych – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. strona – strona internetowa patanetwork.org
  3. użytkownik – każdy podmiot korzystający ze strony.

  § 2 Dane osobowe


  Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje:  1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 91 – 726 Łódź
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie: - udzielonej zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO
  3. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: iodo@asp.lodz.pl .
  4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu przyjęcia na kurs PATA prowadzony przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwanego dalej kursem), jego przeprowadzenia i dokumentowania jego przebiegu.
  5. Dane osobowe przekazywane będą następującym odbiorcom: do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takich, które dostarczają i serwisują nam systemy informatyczne. Twoje dane mogą zostać także przekazane innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w zakresie i celu ściśle wskazanym umową powierzenia danych. Twoje dane osobowe będą udostępniane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej
  7. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania kursu a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa w tym w szczególności ustawy o rachunkowości .
  8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  9. Każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w kursie.
  11. Każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, o ile przepisy prawa na to zezwalają.
  12. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia na kurs PATA prowadzony przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, jego przeprowadzenia i dokumentowania jego przebiegu. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

  § 4 Pliki cookies  1. Strona używa cookies, czyli niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Zgromadzone dzięki nim dane pozwalają na odczytanie zawartych w nich informacji jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą: czasu, jaki Użytkownik przebywa na stronie, jego adresu ip, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych oraz lokalizacji.
  3. Pliki cookies służą Administratorowi do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu.
  4. Cookies identyfikują Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz PATA w celu optymalizacji działań.
  5. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Skorzystanie z tej opcji może wiązać się jednak z nieprawidłowym działaniem strony.

  § 5 Logi serwera  1. Administrator gromadzi informacje o logach serwera, takich jak: numer ip, czas, lokalizacja, system operacyjny w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Dane te nie są kojarzone z konkretnym użytkownikiem.
  2. Administrator gromadzi logi w celach statystycznych i umożliwiających lepsze administrowanie stroną.

  § 6 Postanowienia końcowe


  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.


  TOP ↑